" TFP "  fotografovanie.

TFP - skratka z anglického  "Time for print" - ( čas za fotografiu )

všetky fotografie, ktoré zverejňujem, či ktoré používam v rámci tvorby portfólia ( či už tu na webe, na fb, alebo pri prezentácií pri výberových konaniach a pod. ), sú vyhotovené výhradne na základe takejto spolupráce.
Žiadnu z fotografií vyhotovených na zákazku nikdy a nikde nezverejňujem.

Rozhodol som sa kompletne prekopať a zmeniť portfólio, ktoré prezentujem tu na webe a i na facebookových stránkach, tak aby korešpondovalo a zodpovedalo viac takej tej komerčnejšej podobe mojej práce. Staré portfólio som už značne zredukoval, ďalej zostane z pôvodného len "ART" a ostatné presuniem neskôr do záložky "archív". Alebo vymažem úplne?! - zatiaľ tak ďaleko nie som..

Za týmto účelom hľadám tých, ktorých by som bezodplatne nafotil a tieto fotografie potom použil i k tvorbe tohoto nového portfólia.

Vraví sa tomu TFP a i tu platí zásada, že dobrý výsledok, potrebuje kvalitnú a zodpovedajúcu prípravu. Je dôležité ujasniť si vzájomne všetky podrobnosti, Vašu a i moju predstavu, nájsť prípadný prienik a dôjsť ku kompromisu.

Ak bude dostatok času, nebránim sa ani barteru typu, že ja nafotím niečo pre Vás a na oplátku zase vy mne napózujete. ( Takže to budú dve fotografovania. )

Keďže to mením kompletne, tak tém je na výber veľa..

Detská fotografia a Newborn, rodinný portrét a fotografia, klasický a i tématický portrét a figúry, fotografie pre Projekt RENEWAL, ale taktiež fotografie subkultúr COSPLAY, STEAMPUNK, GOTHIC, FANTASY, BDSM a pod.

Tématické TFP fotografovanie

Z takéhoto fotenia z pravidla spracujem tak 2, max. 3 fotografie, ale niekedy mi stačí i len jedna jediná fotografia, ktora zodpovedá mojej predstave a túto následne použijem práve napr. pre portfólio, Modelka dostane dohodnutý počet fotografií v dátovom formáte, v rozlíšeniach pre použitie na webe a k voľnému užitiu bezodplatne.

I tu platí zásada, že dobrý výsledok, potrebuje kvalitnú a zodpovedajúcu prípravu.

Šdandardne spracovávam svoje fotografie pre veľký formát, väčšinou na 90cm na dlhšiu stranu a optimalizované pre tlač na papier typu Fibre Silk, prípadne Ilford Gold a pod. podľa toho, či sa jedná o farebnú, alebo monochromatickú fotografiu. Je to kvoli možnosti z výsledných fotografií vytlačiť napr. plagát, veľkoformátový obraz a pod. Pri TFP fotografovaní, toto ale neplatí. Tieto fotografie štandardne vyhotovujem vo formáte 30 x 45 cm. Toto neplatí v prípade výtvarnej fotografie, tu vyhotovujem štandardný formát pre digitálnu tlač a formát A4 pri historické techniky tlače.

 

 

Výsledné fotografie..

Modelka obdrží výsledné fotografie v dátovej podobe vo veľkosti pre použitie na webe ( z pravidla je to 2040 px na dlhsiu stranu ). V prípade ak by prejavila záujem o fotografie v printovej podobe, prípadne vyhotovenú niektorou z historických technik, tieto jej v požadovanom formáte zabezpečím na jej náklady. Prípadne obdrží fotografie v požadovanom rozlíšení a v predtlačovej príprave v dátovej podobe, za úhradu. Všetky fotografie sú signované.

Šdandardne spracovávam svoje fotografie pre veľký formát, väčšinou na 90cm na dlhšiu stranu a optimalizované pre tlač na papier typu Fibre Silk, prípadne Ilford Gold a pod. podľa toho, či sa jedná o farebnú, alebo monochromatickú fotografiu. Je to kvoli možnosti z výsledných fotografií vytlačiť napr. plagát, veľkoformátový obraz a pod. Pri TFP fotografovaní, toto ale neplatí. Tieto fotografie štandardne vyhotovujem vo formáte 30 x 45 cm. Toto neplatí v prípade výtvarnej fotografie, tu vyhotovujem štandardný formát pre digitálnu tlač a formát A4 pri historické techniky tlače.

Aktuálná ponuka tém

Tém, ktoré Vám viem ponúknuť, je naozaj veľké množstvo. Ak máte nejakú ďaľšiu, ktorá by ma mohla zaujať a dá sa spracovať takým tým súčastným spôsobom, kľudne mi ju ponúknite.. ;°).

Moja ponuka na bezodplatné fotografovanie v témach:

Samotná príprava na fotografovanie trvá cca 1 mesiac a viac. Je to doba za ktorú som schopný pripraviť všetko potrebné a samozrejme doba, než si dohodneme všetky špecifiká a podrobnosti na základe ktorých je potrebné vybrať a zabezpečiť outfit, všetky podrebné doplnky a pod.

Fotografovanie i v pohodlí Vášho domova.

  • pregnansy ( tehotenské foto )
  • newborn ( novorodenci )
  • detská fotografia
  • rodinná fotografia
  • klasický portrét
  • štylizovaný portret
  • štylizovaná figurálná fotografia ( fotografia v dobových kostýmoch, štýlových šatách a pod. )
  • subkultúra ( COSPLAY, FANTASY, STEAMPUNK, GOTHIC, BDSM a pod. )
  • projekt RENEWAL
Podrobnosti k fotografovaniu TFP.

Samotnému fotografovaniu vždy predchádza uzavretie dohody o fotografovaní, v zmysle Autorského zákona 185/2015 - a to plati i v prípade TFP.

Termín vyhotovenia výsledných fotografií, ich formát, množstvo a DTP..

Termín vyhotovenia fotografií je závislý jednak od konkrétneho spracovania a množstva spracovaných fotografií, ale hlavne i od času, ktorý si viem na výber a spracovanie nájsť. Kedže popri tom celkom regulérne pracujem, je nemožné sa tomu venovať výhradne, ale len ako mi čas a povinnosti dovolia.

Fotograf, ako autor vizuálného diela, z každého fotografovania vyberá a upravuje vybrané expozície, ktoré následne spracuje a v počte max 3 ks., prípadne ak sa pred fotografovaním dohodnú na inom množstve, tak podľa dohody, tie zfinalizované a optimalizované pre použitie na internete ( v rozlíšení 2040 px, na dlhšiu stranu ) odovzdá fotografovanej osobe. Všetky tieto fotografie signuje podľa vlastného uváženia.

Pristúpenie na podmienky a zodpovednosť za spôsobené škody.

Fotografovaní pristúpením na fotografovanie a účasťou na ňom, pristupujú ku všetkým podmienkam a to bez výhrad a taktiež k zodpovednosti za všetky nimi spôsobené škody.

Ostatné podmienky spolupráce na TFP fotografovaní..

Modelka ( fotografovaná osoba, či osoby - ďalej len "model/modelka" ) a fotograf, sa vzájome dohodli a súhlasia s tým, že všetky strany môžu fotografie, na ktorých figuruje model/modelka a ktoré vyhotovil fotograf, ako autor obrazového diela, voľne používať pre svoju osobnú prezentáciu – na internete, v booku, v ponukách pre modelingové ag., výstavách fotografií, vrátane vytisknutia fotografií vo fotografických, či iných časopisoch a fotografovi k jeho voľnej tvorbe a k voľnému užitiu , pri tvorbe obrazových diel. Za takéto použitie fotografií, alebo ich častí, nenáleží ani fotografovi,  a ani modelovi/modelke žiadny finančný honorár.

Model/modelka smie kópie originálov vyhotovených fotografií použiť výlučne pre vlastné – privátne účely, avšak tieto nesmie akokoľvek upravovať, orezávať, retušovať, či inak grafický meniť, alebo použiť pre komerčné účely..

Pri porušení tejto dohody, náleží fotografovi honorár v plnej výške za konkrétne fotografovanie, vrátane úhrady, všetkých nákladov s tým spojených.

Výhrada.

Ja ako fotograf, si vyhradzujem právo fotografovanie a spoluprácu odmietnuť, ako aj nevybrať a nespracovať žiadnu z fotografií vyhotovených v rámci fotografovania a buďto fotografovanie zopakovať, alebo jednostranne ukončiť takúto spoluprácu, bez relevantných výstupov.