" mini "  tetovania

mini tetovania, malé tetovania, line art, waterprof a minimalistické tetovania.

Formulár na prehlásenie o zdravotnom stave tetovaného a o poučení o príprave na tetovanie a o starostlivosti po tetovaní.

  Najčastejšie kontraindikácie
  • tehotenstvo
  • dojčenie (tetovanie by sa malo vykonať 2-3 mesiace po ukončení)
  • tvorba keloidných jaziev
  • problémy s hojivosťou rán
  • liečba antibiotikami 14 dní pred tetovaním
  • HIV, žltačka, pohlavné choroby, herpes (je potrebné striktne dodržať preventívne opatrenia)
  • menej ako 18 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
  • ochorenie srdca, kardiostimulátor
  • alergia (je potrebná konzultácia s lekárom)
  • hemofília, liečba spôsobujúca riedenie krvi
  • cukrovka (potvrdenie od lekára)
  • chronické ochorenia, pravidelné užívanie liekov (konzultácia s lekárom)
  • epilepsia
  • autoimunitné ochorenie, oslabená imunita
  • kožné ochorenia, dermatitídy, seboroická dermatitída, ekzémy (iba pokojové štádium)
  • užívanie acylpyrínu alebo iných liekov na tzv. riedenie krvi (vysadiť 28 dní pred aplikáciou so súhlasom lekára)
  • nachladnutie, nádcha
  • vysoký krvný tlak (aplikácia je možná, ale tlak musí byť kompenzovaný liekmi, odporúčané konzultovať s lekárom)
  • ochorenia štítnej žľazy - potrebné konzultovať aplikáciu s ošetrujúcim lekárom
  • porucha imunity napr. po chemoterapii - prevádzať najskôr po 6-tich mesiacoch po konzultácii s lekárom
  • ľahká tvorba hematómu

  Sem prosím uvedte či, ktorou z kontraindikácií trpíte, prípadne doplňte tie, ktorými trpíte ak nie su uvedené a doplňte svoje prehlásenie o zdravotnom stave. Ak netrpíte žiadnou z uvedených a ani žiadnou inou, uvedte prosím "Netrpím žiadnou".

  Sem prosím popíšte aspoň stručne námet, ktorý chcete tetovat, jeho veľkosť a umiestnenie a v prípade, že už bol dohodnutý termín, tak uveďte prosím dátum i čas. Prípadne uveďte akúkoľvek inú poznámku.