individuálny kurz fotografovania

voucher môžete mať aj s vlastným venovaním.

Kurz je možné zakúpiť aj formou darčekovej poukážky s venovaním, so zľavou vo výške 15%.
V prípade požiadavky, Vám vytvorím vlastný a originálny dizajn Vouchera, na základe Vaších požiadaviek.

Pre objednávku vyplňte a odošlite prosím následujúci formulár.

Pod pojmom individuálne, myslím skutočne individuálne kurzy. Znamená to nie len skutočnosť, ze na kurze ste sám, prípadne sama a tak sa môžem venovat výlučne Vám, ale i to, že termín je vždy prispôsobený Vaším potrebám a možnostiam, jednako ako forma a obsah prednášky, odvodenej nie len so zretelom na Vaše očakávania a potreby, ale i možnosti, množstvo už získaných vedomostí a zručnosti a podobne.

Forma a konkrétny obsah kurzu, je tak ako všetko ostatné vždy podmienené Vaším potrebám, možnostiam a vedomostiam. Snažím sa o zrozumiteľný výklad a názorne ukážky a ilustrácie, tak aby to bolo čo najzrozumitelnejšie a tak, aby ste si z kurzu odnášali užitočné vedomosti a zručnosti, ktoré Vám pomôžu sa posunúť a tvoriť lepšie fotografie.

Základy fotografie.

Rozsah kurzu 3. hod.

Skladba obrazu a kompozícia.

Rozsah kurzu 3. hod.

Portrétna a figurálna fotografia.

Rozsah kurzu 3. hod.

Fotografia aktu.

Rozsah kurzu 3. hod.