Naša ponuka, pre školské zariadenia

garantujeme férový a individuálny prístup

V prípade požiadavky, vám vytvoríme vlastný a originálny dizajn témy, na základe vašich požiadaviek. Sme schopní sa prispôsobiť i choreografiám, ktoré si žiaci / študenti zvolili a pripravili.

Všeobecné informácie

Disponujeme kompletným prenosným vybavením, takže ateliér - miesto fotografovania, vieme preniesť i ku vám do školy, čím vieme garantovať kvalitu exponovaných záberov, tak ako keby fotografie boli vyhotovované v podmienkách ateliéru.

Tématické fotografovanie

Na výber je z nepreberného množstva fotopozadí. Toto vždy navrhujeme na základe špecifikácií a nárokov zadávateľa, ale taktiež je možné fotografovanie preniesť ku nám do ateliéru. Pred ateliérom je uzavretý dvor, na ktorom sa deti môžu pohybovať bez obavy, že by vybehli na ulicu a pod.

Formálne fotografovanie

Formálne fotografovanie sa môže realizovať ako na pozadiach, - tentokrát bez motívu ( zvačša jednofarebnom ), ale miesto fotografovania, vieme preniesť i ku vám do školy. Napríklad do triedy, čo je prirodzeným prostredím detí, prípadne na školský dvor, či akékoľvek miesto v interiéroch, či exteriéroch školy. I tu platí, že taktiež je možné fotografovanie preniesť ku nám do ateliéru.

NAŠA PONUKA

- Fotografovanie v podmienkach nášho atelieru.

- Fotografovanie v škole - v prenosnom ateliéri.

- Fotografovanie v triede - v ich prirodzenom prostredí.

- Fotografovanie žiakov v areáli školy - exteriér a interiér školy, školský dvor a pod.

- Fotografovanie žiakov v obci, pri typickom symbole obce, či mesta.

NIEČO MÁLO K FOTOGRAFOVANIU

Naše služby ponúkame a fotografovania realizujeme len v okresoch Malacky a Senica a okolí.
Náklady na dopravu si neúčtujeme.

Adresa: 509 - TVORIVÁ DIELŇA,
Ondrejkovič Peter, ul. Gen. M. R. Stefánika 43, Malacky
Tel. kontakt: (+421) 944-943-252
Email: peto.ondrejkovic@gmail.com

Formulár pre zákonného zástupcu.  
Formulár pre školské zariadenie.
Formulár pre menný zoznam žiakov.

Fotografovanie v školských zariadeniach

cena fotografovania 20,- EUR / na žiaka

Vždy exponujeme minimálne 5 záberov z každej kompozície, každého žiaka.

Spoločná fotografia celej triedy aj s pani učitelkou

Výstupom je jedna fotografia formátu 15x21 cm, na kvalitnom matnom fotopapieri KODAK.
Fotografia bude osadená grafikou s textom oznacenia školy, triedy a ročnika.

V prípade požiadavky, je možné doobjednať ľubovolný nadpočet v cene á 3,- EUR za kus, prípadne formát fotografie A4 v cene á 4,- EUR.

Portrét žiaka

Výstupom budú jedna fotografia formatu A4 a tri fotografie formátu 13x18 cm na kvalitnom, matnom fotopapieri KODAK.

V prípade požiadavky, je možné doobjednať ľubovolný nadpočet v cene á 2,5 EUR za kus za fotografie formátu 13x18 cm, a 4,- EUR za kus za fotografie formátu A4.

Celá postava žiaka

Výstupom budú jedna fotografia formatu A4 a tri fotografie formátu 13x18 cm na kvalitnom, matnom fotopapieri KODAK.

V prípade požiadavky, je možné doobjednať ľubovolný nadpočet v cene á 2,5 EUR za kus za fotografie formátu 13x18 cm., a 4,- EUR za kus za fotografie formátu A4.

Rodič si môže vybrať, ktorú fotografiu spracujeme

Ak niektorý rodič prejaví záujem, za príplatok vo výške 5,- EUR mu zašleme mailom náhľady, z ktorých si môže vybrať expozície, ktoré následne spracujeme.

Rozšírený výber

V prípade, že si rodič priplatil za výber expozícií, je možné si vybrať i viac ako jednu fotografiu z náhľadov k výberu. Tieto budú potom dodané v ľubovolnom formáte do rozmeru fotografie A4, za jednotnú cenu 10,- EUR / kus. Cenu pre akýkoľvek iný, väčší rozmer, až do formatu 120x60 cm, riešime individuálne.

Je možné si doobjednať i skupinové fotografie - kamaráti v triede -  cena takejto fotografie je 5,- EUR, na každú osobu na spoločnej fotografii, vrátane výtlačku vo formáte 15x21 cm.

Všetky fotografie budú osadené grafikou s logom / názvom školy, ročníkom a pod.

Všetky doobjednávky s nami rieši rodič osobne, prostredníctvom e-mailu a formulára, ktorý mu k tomúto účelu zašleme.

Neupravené expozície neposkytujeme a ani ich nearchívujeme. Uchovávame ich po dobu 30 dní, od odovzdania. Po túto dobu si môže rodič individuálne objednať napr. veľkoformátovú kašírovanú fotografiu a pod.

Škola v rámci fotografovania tried obdrží bezodplatne 1ks portrét každého fotografovaného žiaka a 1ks spoločnú fotografiu triedy, v rozlíšení 13x18 cm, pre svoje vlastné potreby ( ročenky, tablá a pod. )

Tablo triedy

vrátane grafického návrhu

V cene je grafický hávrh a výtlačok v požadovanom formáte.

Veľkoformátové fotografie

tlač na plátno, laminované a kašírované fotografie

Vaše fotografie vám vyrobíme tak, aby ste ich mohli rovno zavesiť. Pretvorte Váš byt do vlastnej fotogalérie a majte svojích najmilších stále na očiach.

Veľkoformátové fotografie

Za našími fotografiami, technikou a i vedomosťami a zručnosťami si stojíme a tak vám bez zaváhania vieme ponúknuť i možnosť si nechať z nafotených expozícií vyhotoviť i veľkoformátovú fotografiu, či už na plátno, prípadne tlač s následnou lamináciou a kašírovaním, ktoré si môžete rovno zavesiť na stenu..

Napriek skutočnosti, že tieto fotografie boli vyhotovené v rámci kolektívneho fotografovania v škôlke, tieto nebudú osadené grafikou s názvom, logom a pod., ale budú signované.

Fotodarčeky a ostatné doplnkové predmety

uvedený sortiment sústavne dopĺňame tak, aby naša ponuka bola vždy atraktívna

V prípade požiadavky, Vám zašleme kompletnú ponuku doplnkového tovaru.